=== ESEJE ===
prosinec 2016

NA ROZLOUČENOU - Užili jsme si svoje a bylo to fajn
VŠECHNY ZVONY Z HELENY. - Slyšel jsem, že si to nedávno koupil nějaký počítačový wizard, tedy něco jako genius,
ŽIVOT PO ŽIVOTĚ. - Po pěti letech byl nejmocnějším mužem ve městě.
KRÁTKÉ DĚJINY FFTŮ - Lidé zprvu považovali Ffty za animální tripody
SLANÉ SLAZY Z JEJÍCH OČÍ - „Moment, moment,“ uklidňoval se nahlas, „jen nepropadnout panice."


říjen 2016

CO S NAČATÝM ŽIVOTEM? - život není řada náhod, ale řada rozhodnutí.
BRATRANEC STRACH - Měl takové divné jméno, které jsem si nepamatoval, tak jsem mu říkal "bratranec Strach"
TENKRÁT NA ZÁPADĚ - ... a příšerný jek hraběnky, z kterého všem naskočila husí kůže
ŽELEZNÁ MASKA - osobní vězeň Ludvíka XIV ve skutečnosti neměl na hlavě plechový hrnec.


srpen 2016

A CO UŽ NENÍ . . . - změnily se ty základní povahové rysy, které jsou potřeba, aby se lidé chovali jako lidé a nemuseli se bát.
TEN NEJDIVOČEJŠÍ ZÁPAD. - A je typické, že po projetí západní části Kanady jsme objevili ten "nejdivočejší západ" vlastně zase v Saskatchewanu.
KLÍČ - Zvědavě jsem se sehnul a vyprostil to ze země a prohlížel si to.
PRAHA - DOBA RUDOLFINSKÁ - jedna z kapitol nové knihy Karla Šlajsny © , VOYNIČŮV RUKOPIS. kniha je ke stažení ZDARMA na

červen 2016

NÁVRAT - Tak jsi se přece jen vrátil, i když jen na chvíli. Těch dvacet let ti leželo v podvědomí jako velký, nesplacený či lépe řečeno nesplatitelný dluh.
POSLEDNÍ PŘÍBĚH PRO HELEN - poděšeně jsem se otočil. Stála opřená o strom a byla bledá.
OSLAVA SVOBODNÉHO DUCHA - dne 22.května 2016 zemřel Adolf Born. Opisuji zde esej, kterou jsem napsal kdysi pro pražskou galerii ARTFORUM . . .
PRAŽSKÉ ALCHYMISTICKÉ DÍLNY. - Další chybná informace, která má tuhý život, je ta o Johnovi Dee

duben 2016

TŘI ŽIVOTY (Díl 4.) - narodil jsem se 3 dny poté, co zemřel T.G. Masaryk. Naše máma schovávala celý život medajlón z jeho pohřbu
TA DRUHÁ HANKA - měla pravdu, skoro každý rok jsem tam jezdil, ale vždy jen s kolegy od naší firmy.
ZA ZDÍ. - s oním ironickým nadhledem mnoha žen, který jakoby říkal: „ Všichni muži jsou v podstatě jako malé děti.“
PŘÁTELÉ A NEPŘÁTELÉ - a tehdy mu povolily nervy a zaplatil, pochopitelně i za Artura.
ŠŤASTNÉ OSTROVY. - rodí se zde mnohem více žen a tak jsou tato místa zakreslena z jakéhosi záhadného důvodu na mapě každého námořníka.

únor 2016

NEČEKANÁ NÁVŠTĚVA. - Když jsem se probudil, seděla u mé postele a usmívala se. Byla oblečena v bílém plášti, ale mě tím neoklamala.
GAIOLA. - "Setkal jsem se záhadou, související s naším rodem. Doslechl jsem se, jak skvěle jste si vedl v  . . ."
UTRPENÍ DONA JUANA - . . . A že Juan za živa do pekla nepřišel, to též je celkem jasné. Vlastně přišel, ale do pekla jiného, lidského.
KAPITÁN ERIK - Rytíř Erik z Waterlandu popadl velký obouruční meč, který sebou vozil jen proto, že byl, krom erbu, dědictvím po jeho otci, a vyběhl ven.

prosinec 2015

DELFÍN (fantazie) - "Vezmi si dovolenou a přijdi zpátky, až budeš OK," řekl. "A nezapomeň jít k lékaři."
PRÁCE PRO JAPONCE. - kapitola z knihy TECHNIK ZA OCEÁNEM
KAMENNÝ MOST - Abych pravdu řekl, moc moudrý jsem z toho nebyl. Měl jsem sice určitou představu, co se nestalo, ale co se stalo, to jsem nevěděl
LA BELLE PROVINCE (QUÉBEC) - memoranda psal jenom francouzsky, štval na mě druhé zaměstnance a oslovení "maudit Anglo" (prokletý Anglán) bylo to nejněžnější, co jsem od něj pak slyšel.
PUMA PUNKU - Podle jedněch jde o vyobrazení Virakoči obklopeného dalšími bohy. Jiný výklad je, že jde o kalendář a naposled samozřejmě o mimozemšťana“

říjen 2015

TERRY TERRIFIC - Terry mi velmi ochotně odpověděl a tak jsem se rozhodl to už tehdy přeložit do češtiny
DOUBLE ERABLE - jednou jsme se docela pohádali, kvůli té pláni v Peru, Nazca se jmenuje
ZRCADLENÍ. (Horror story) - Iluze jsou perfektně normální fyzické jevy, jako je třeba fata morgana
POSLEDNÍ TAJEMSTVÍ VELKÉHO VONTA - seriál si hned od začátku získal obrovskou oblibu a tak pokračoval dál a dál.
LEROY - říká se, že komu dá pánbůh úřad, tomu dá i rozum. LeRoyovi tedy určitě ten úřad nedal pánbůh.
ZPŘEHÁZENÉ STRÁNKY VM - když jsem dělal soupis zvláštností v tomto rukopise, tak jsem si všiml toho, co nazývám „duplicitní číslování“

srpen 2015

VĚDOMOSTI OBOHACENÉ PRAXÍ - je jedna kapitola z knihy INŽENÝRSKÉ HISTORKY, která je ke stažení zdarma z naší knihovny
STYX,V.R. (scifi, virtuální realita) - "No přece sebevraždu," řekl a usmál se potěšeně, že to uhodl.
UKRADENÝ SPIS - ". . . dědův starý přítel, prý jsi mu kdysi velmi pomohl, právě on mi tě doporučil."
CESTA DOMŮ - "Do uší zazvoní dívčí smích veselý - směješ se, má milá, jak tehdy před lety."

červen 2015

- Nevěříte? Já tomu také nechtěl věřit . .
MÍSTO, ZVANÉ NENÁVRATNO - "Nu dobrá, budu teda tomu místu říkat oblivio, tj. 'nenávratno', když na tom tak trváte.
TAJEMSTVÍ OSLÍHO OSTROVA - Většina badatelů si myslí, že to sloužilo k nějakému náboženskému účelu.
SCIFI: KOLIK TÉ SCIENCE A KOLIK TÉ FIKCE? - Podle mého názoru je to jednoduše a prostě otázka špatně položená . . .
JEŠTĚ JEDNOU DRACULA - Celá vesnice se na něj vrhla a postarala se o jeho zneškodnění.

duben 2015

DĚJEPIS NENÍ HISTORIE. - a nebozí žáci se ještě musí ty lži biflovat. . . .
OH, ZUZANA! - Láska? Ta se tam vždycky nějak připlete a nutí člověka, aby dělal hlouposti,
KYVADLO - VM je spisem především bylinkáře – léčitele.
FORT WALSH - a tehdy se náš Jim Walsh vydal docela sám k Indiánům a dal Sitting Bullovi ultimatum: jestli se totiž nebudou chovat, bude se "královna matka" velice zlobit.
ČÁRLÍ ŠÍN NA CESTÁCH - povídka z autorovy knihy PŘÍPADY ČÁRLÍHO ŠÍNA, která je ke stažení zdarma z naší knihovny
IVETA - 29. dubna to bude rok, co se Iveta Bartošová rozhodla odejít z tohoto světa,

únor 2015

TŘI ŽIVOTY (Díl 3.) - Byly doby dobré i zlé a ty ještě horší, hlavně pro ten emocionální život..
ÚNOS. - Science fiction z knihy ZRCADLENÍ, která je ke stažení zdarma z naší knihovny
Z PŘÍPADŮ ČÁRLÍHO ŠÍNA – FAUSTOVO PROKLETÍ - Příběh, který vám chci vyprávět, začal ve Vagonu. Říkalo se tak malému baru o dvě ulice dál.
NATURÁLNÍ BLBIZMUS - Čím to je, že dokážeme poslat člověka na měsíc a nedokážeme přesvědčit lidí, že pití vodrážkového čaje jim nevyléčí rakovinu?
JE VM PADĚLEK? - Je to asi největší záhada na světě: má neznámé písmo, neznámý text a neznámého autora

prosinec 2014

VINEN JSEM JÁ - Znám tři druhy lidí - jedni hledají chybu vždy jen u druhých, druzí nehledají chyby nikde a ten třetí druh začíná hledat chyby nejprve u sebe
TŘI ŽIVOTY (Díl 2.) - Říká se, že "člověk je tak starý, jak se cítí", ale to není přesné
TAJEMNÝ NÁPIS. -Paní Perchta z Rožmberka, která je též známa jako Bílá paní
ZLATÍČKO - "Končím s tebou, už mě to nebaví. Nepokoušej se mě hledat. Laura "
CO SE ČLOVĚK NAUČÍ ZA 37 LET - Napsal jsem to v jednotném čísle, protože budu mluvit jen za sebe.

listopad 2014

PODVĚDOMÁ SUGESCE - studium našeho myšlení, které se postupem času stalo z obyčejného by-produktu, tj. vedlejšího produktu našeho mozku, jeho hlavní funkcí,
TŘI ŽIVOTY. -člověk má tři různé věky: kalendářní, fyzický a emocionální, tedy citový.
JAKO KDYŽ SFOUKNE SVÍČKU. - . . . tamhleta čarodějnice tvrdí, že prý ho z dálky pozorovala a on se jí najednou rozplynul před očima .
SMARAGDOVÁ DESKA HERMA TRISMEGISTOSE - Dlouhá léta se věřilo, že autorem velmi rozsáhlé alchymistické literatury byl právě Hermes Trismegistos

září 2014

PATENT NA ROZUM - Často se naskýtá otázka, zda lze vzdělance, intelektuála, považovat i za inteligenta.
MODRÉ NEBE, RUDÉ KVĚTY. - Byl to obdélníkový balíček, velký asi dvě stopy, ale velmi lehký. Přemohla ho zvědavost.
PŘÍBĚH KAPITÁNA DAWA - Chtěli i jeho podíl. Opevnil se v domě a vzbouřenci ho oblehli.

červenec 2014

JAK UDĚLAT VÍC S MENŠÍ NÁMAHOU - Našel jsem kdesi prostá pravidla na úsporu času
TÉMĚŘ DOKONALÝ TRIK. - Jezdil jsem po archívech a knihovnách, četl, vypisoval si zajímavé pasáže
INDIANA JONES A TAJEMNÝ SPIS - Nedávno tu byl jeden muž, vysoký štíhlý, blond kudrnaté vlasy, pravděpodobně prodával sošku
KOUZELNÝ VODOPÁD. - Ale nechá se oko oklamat, když se ta voda bude pohybovat?

květen 2014

JEN TAKOVÁ PORUCHA - Ale když neveríte na život po smrti, prodloužení života tady na zemi je vaše jediná alternativa
TAJEMNÝ OSTROV - Jenom náš kapitán zůstal celou tu dobu úplně klidný; anebo to velmi dobře předstíral, nevím.
TRANSMUTACE. - Největším nebezpečím pro mě jistě je mladý lord Henry.
TÉMĚŘ TO SAMÉ, ANEB NEZÁJEM! - Mimozemské civilizace jsou na pořadu jednání až...až... příští rok
ILUZE LÁSKY - Naříkám marně, když mi někdy zle je - iluze lásky se mi jenom směje.

březen 2014

ČTENÍ O PSANÍ - takže jsem měl nejen předem přelouskané knihy později školou povinné, ale i ty zakázané. . .
Z NEDÁVNO NALEZENÝCH DENÍKŮ JÁRY DA CIMRMANA - Také tento rukopis byl založen a teprve nedávno byl nalezen v karlínské záložně v Praze.
J. DEE A CÍSAŘ RUDOLF II. - nejprve se ubytují Tadeáše Hájka z Hájku v jeho domě na Betlémském náměstí
ŽENSKÉ ZBRANĚ - Třetí příběh z hospody U brodu.

únor 2014

TULÁK OD NIAGARY - dnešní Kanada ho poněkud zklamala; hlavně ta její vše konzumující společnost
STARÉ PŘÍBĚHY - seděla na koni obkročmo jako muž a dlouhé hnědé vlasy za ní vlály
HITLEROVA SMRT - nedávná zpráva o zkoumání údajné Hitlerovy lebky vyvolala velkou senzaci

leden 2014

YUKONSKÝ BARD - jeho zájem se soustředil na kanadský sever, kde žil v Dawson City, v městě zlaté horečky
TRAPNÝ KONEC PROGRAMŮ ZDARMA - chytré a hlavně hamižné hlavy zjistily, že se i na tom dá vydělat
ZÁHADA SHELTONSKÉHO MAJÁKU - Holmes už byl vzhůru, snídal a měl viditelně dobrou náladu.
BRAINMOBIL (scifi) - vše pracovalo dobře, až - teda asi před měsícem - se svěřil Tomovi, že má problém
TAJEMSTVÍ ZLATÉ LANĚ. - Proboha Sherlocku, nemůžete s tím přestat? Vždyť je teprve půl desáté!

prosinec 2013

SRDCE - mystery či horror?
ROGER TAYLOR - ŽERTÍK - Povídka z knihy ROGER TAYLOR, kniha je ke stažení zdarma z naší knihovny

listopad 2013

TAKOVÁ ZTRÁTA PAMĚTI - všem se nám to stane, ale co s tím
MARIE CELESTE - o jedné záhadné lodi
ČERNÁ DÁMA - netypická holmesovka pro milovnky toho žánru
ZATRACENÁ FILOZOFIE - ani nadávka, ani klasická filozofie.

září 2013

JAK JSEM HLEDAL PRÁCI - i když jsem nemusel; je to dobrý trénink a nejlepší způsob, jak dostat větší plat
VRAŽEDNÉ ZRCADLO - Zdařilý zločin je stejný jako dobrý trik.
DIES IRAE (Dny hněvu, povídka TALIÁN) - příběh z doby poděbradské, celá kniha od Jansana je ke stažení zdarma jako zip nebo PDF
červenec 2013

OHEŇ - - další povídka od Shinena s nepřekonatelným středověkým detektivem Rogerem Baconem
MR. HURONTARIO - detektivní píběh od Jansana. Je to ukázka z knihy detektivních príbehu "Poslední únik", kterou lze stáhnout zdarma zde jako zip nebo PDF
JEDNOU VĚTOU, JEDNÍM SLOVEM. - hromada idejí, nápadů a na první pohled komplikovaných myšlenek se dá vyjádřit jednou větou, která zahrnuje podstatu, tzv. kořen věci

květen 2013

ĎÁBLOVA SKŘÍNKA - - povídka od Shinena s nepřekonatelným středověkým detektivem Rogerem Baconem
A JEŠTE NAPOSLED: NOVÉ MEXIKO A ARIZONA - - ukázka z knihy BIG FOUR, o cestování v Arizoně, Utahu, Coloradu a Novém Mexiku.

březen 2013

SOUČASNÁ KRIZE VE VÝZKUMU VOJNIČOVA RUKOPISU - vzniklá nedávným datováním pergamenu
SENI-ORITA ČI JEN SENI-LITA? - druhé z prvního nevyplývá
MĚSTA DUCHŮ - ukázka z nové revize knihy MONTANA MY LOVE

leden 2013

OTAZNÍKY A DOTAZNÍKY - ty mě rozčilují nejvíc
STARÝ HERODES. - detektivka
ILUZE ČI VIZE? - nově objevený Verneův román, PAŘÍŽ VE DVACÁTÉM STOLETÍ
DVĚ TŘISTALETÉ MEZERY - ukázka z nové knihy ZÁHADNÝ RUKOPIS
EMAILOVÁ ETIKETA Tohle nelze nečíst ? Ujišťuji vás, že to lze nečíst a dokonce s potěšením :-).
Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku