Autor : © Karel Šlajsna

Název:
PUMA PUNKU

PUMA PUNKU

Ačkoliv náhorní planina Puma Punku leží nedaleko hojně navštěvovaného Tíwanaku, zabloudí tam turisté jen zcela výjimečně. Důvodem je nadmořská výška 3800 m n. m. a také to, že tu nejsou žádné chrámy, paláce nebo pyramidy.

Přesto je toto místo označeno jako chrámový komplex.
Nejsou tu vlastně ani žádná obydlí nebo jejich pozůstatky Zdá se totiž, že místo nikdy obýváno nebylo. Po planině se naprosto chaoticky povalují dioritové kvádry různých tvarů. Výjimku tvoří krátká zeď postavená z kamenů tvaru H nadšenci v nedávné době.
Nenajdete tu ale také žádné figury bohů, všechny kameny jsou opracovány ( lepší výraz mě nenapadá) čistě technicky.

Naprosto rovné plochy a čisté pravoúhlé hrany, četná obdélníková nebo čtvercová vybrání. Aby toho nebylo málo, některé kameny mají naprosto rovné podélné jemné rýhy, doplněné o malé otvory. Představa, že tyto bloky by měly být opracovány primitivními prostředky je nepředstavitelná. Na plochách nenajdete žádné známky po opracování ( předpokládanými) dláty. Výše zmíněné kameny tvaru H jsou mimo jiné zajímavé i tím, že mají jednotný tvar a vypadají, jakoby byly odlity z jediné formy. Je možné k sobě skládat jako Lego.

Na dalších kamenech na kraji najdete mělké prohlubně tvaru T do kterých patrně byly zasazeny jakési svorníky, které pomáhaly držet kameny pohromadě v požadované pozici.
S Puma Punku je často spojována i takzvaná Brána slunce, vytvořená z jediného kusu anderitu. Je vysoká 3 m. a 4 m. široká. Na středu je vyobrazena postava se dvěma hady doprovázena po stranách dalšími menšími postavičkami.

Výklad toho, co je tu znázorněno, je různý. Podle jedněch jde o vyobrazení Virakoči obklopeného dalšími bohy. Jiný výklad je, že jde o kalendář a naposled samozřejmě o mimozemšťana.
Stejně tak se vedou spory o tom, zda Brána slunce opravdu patří do komplexu Pum Punku a jestli vznikla ve stejné době jako opracované kameny.
O tom, k jakému účelu doopravdy kameny sloužily, panují jen velmi opatrné dohady a většina vědců se raději odpovědi vyhýbá úplně.

Jeden zajímavý nápad měl český záhadolog Jiří Wojnar, který navrhl, že kameny mohly sloužit jako forma při výrobě nebo tvarování nějakých součástek, které potřebovali návštěvníci z kosmu. Po ukončení prací prostě celý komplex zničili.
Podobný názor má i nedávno zesnulý Z. Stichin, který ve svých knihách psla nesvých knihách o tom, že na Zemi byly dvě skupiny mimozemšťanu Ananunki, kteří mezi sebou vedli války. Technologický komplex Puma Punku byl podle něj zničen velkým výbuchem právě během těchto bojů.

Je pravda, že tyto teorie jsou zatím asi to nejlepší a nejpravděpodobnější vysvětlení této starověké záhady. Je ovšem možné, že existuje jiné řešení, na které jsme zatím nepřišli.
Jako autor sci-fi povídek si docela dobře umím představit třeba vesmírné cestovatele, kteří potřebují opravit svou kosmickou loď.

Tento nápad opravdu není špatný, ale má jeden háček. Z technologického hlediska je výhodné mít všechny výrobní celky blízko u sebe. Předpokládáme- li tedy odlévání nějakých součástek, ať již z kovu nebo jakékoliv jiné hmoty, měly by se v blízkosti nacházet zbytky tavících pecí, ale nikde jsem nečetl o tom, že by tu bylo něco, co by se slévárně podobalo. Je ovšem možné, že další technologické články existují, jen jsme je zatím nenašli, nebo ano, ale nesou podobně jako Puma Punku nálepku „ chrámový komplex“,či „náboženské středisko“ .

Dalším otazníkem, o kterém je také se třeba zmínit, je záhada, jak byly kameny z cca 15 km vzdáleného naleziště na tuto náhorní plošinu dopravovány.
Navrhované valení po kmenech stromů tu nelze uplatnit- v této nadmořské výšce žádné stromy nerostou. Jistou možností by bylo, že stromy sem byly dopravovány z níže položených oblastí. Myslím, že velkou záhadou ( jako v případě mnoha jiných megalitických staveb) je, že tak velký objem předpokládaných prací, které by museli být prováděny jen lidskou silou a velmi primitivními prostředky, v podstatě přesahuje možnosti místní populace a to jak co do počtu obyvatel, tak i technické vybavenosti.


Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku )