Autor : ©J.B.Hurych
Název : JÁRA CESTOVATELEM
(Z knihy STŘIHAČI ZLATÉHO ROUNA, ke stažení zdarma z naší knihovny KNIHY OFF-LINE).

Ti Vás, kdo jste ještě neslyšeli o Járovi da Cimrmanovi, vy, kdo jste posledních 30 let prospali nebo žili pod hladinou oceánu, vězte, že se jedná o českého filozofa, umělce, vynálezce a světoběžníka. Zbytek si raději najděte ve Wikipedii na Járově stránce http://en.wikipedia.org/wiki/Jára_Cimrman

Z NEDÁVNO NALEZENÝCH DENÍKŮ JÁRY DA CIMRMANA

O Járovi se ví, že byl cestovatel, ale značná část jeho cest, popsaná v jeho ztracených denících, byla dosud veřejnosti neznáma. Je to především proto, že tyto deníky byly hned po násilném zabavení C. a K. policií zamčeny do trezoru, neboť jejich obsah byl příliš explozivní. Nedávno byly tytéž konečně nalezeny a v nich se také např. dovídáme, že Jára často cestoval inkognito, hlavně pod různými pseudonymy, jako třeba Frič, Kořenský, Náprstek či Hanzik (později roluštěno jako dvojice Hanzelka a Zikmund), čímž nevědomky přispíval také ke slávě těchto známých cestovatelů.

Jak dokázal přední cimrmanolog Dr. (cenzurováno), Cimrman dokonce trávil většinu svého života za hranicemi nějakého státu, ať už to byl stát vlastní nebo cizí, a tu na té, většinou však na oné straně hranic. Z nejznámějších cest pak uveďme cestu do Benátek v Čechách, do Pekla u Náchoda nebo známou cestu do Turnova.

Tato cesta se ale málem neuskutečnila, neboť pokladní na nádraží mu dal lístek jen do Benešova. Díky tomuto přehmatu vlastně děkujeme za Cimrmanův rukopis "Pěšky z Benešova do Turnova", kde popisuje zajímavý způsob cestování, tehdy ještě hodně běžný. Bohužel po doražení na místo musel Jára konstatovat, že jeho teta, usídlená v Trutnově, se v Turnově nenalézá. Tak vzniklo známé Járovo rčení "Turnov nebude Trutnov", které později zlidovělo.

Zájemce o více informací odkazujeme na knihu profesora Mrňouse, ve které také popisuje boj obou měst o tento Járův rukopis, který byl později zatlačen do pozadí bojem jeho tchyně se švagrovou a to o předmět poměrně malé literární ceny, totiž o Mistrovy peřiny. Také tento rukopis byl založen a teprve nedávno byl nalezen v karlínské záložně v Praze.


Sotva tomu budeme věřit, ale z deníků je vidět, že Járovy cestovatelské začátky nebyly nijak slibné: jeho první delší cesta vedla do školy a to ho ještě museli vléci. Na cestě domů pak natolik zabloudil, že musel po návratu pro dlouhou absenci první třídu opakovat. Teprve později, když u čtenářů propadly jeho literární prvotiny i druhotiny, rozhoduje se Cimrman, že k tomu, aby se stal světoznámým, musí do světa. Nejprve se svého rozhodnutí polekal, ale později začal cestování studovat. Nejprve dálkově, později i večerně.

Na základě svých zkušeností pak dělí Cimrman cestování na:
- vycestování,
- mezicestování a
- přicestování

Za nejtěžší ovšem považuje etapu první - snad je to ta cesta do neznáma, pocit utajené bázně, bolest opuštění toho, co je člověku milé či dokonce vidina cestování v budoucnosti - s cestovními doložkami - jisto je, že něco pořád Mistra hnalo zpět. Jára váhá, zvedá se, váhá, usedá, váhá, usedá a váhá, aby opět povstal... Tento vnitřní boj se odehrává ovšem i na Mistrově pozadí, přesněji řečeno pozadí jeho kalhot, které ještě před cestou většinou berou za své...

Jak později připustil - ač nerad a ještě jenom pod nátlakem - ing. Zabloudil, Járův současník, souputník a soused, Cimrman měl také jednu psychologickou zábranu. Náš titán se nebál výšek či hloubek, dokonce ani ne šířek, ale zato se bál dálek. Zabloudil dokonce vzpomíná, jak jednou Járu zavolala dálka, ale Jára ji raději s odstupem obešel. Přes všechny potíže ale Jára cestoval vcelku rád, hlavně když věděl, že se zase vrátí. Je sice pravda, že v mladších letech se vlastně jen pořád odněkud vracel, ale sám dodává, že "nikde jsem nebyl dvakráte". Ovšem při mistrově zapomnětlivosti je možné, že si nepamatoval místa kde byl, případně ani ta, kde nebyl.

Járova první cesta do ciziny skočila v Hranici na Moravě, kdy je násilím poslán domů, když se předtím snažil Hranici překročit. Později raději používá C.a K. železnici, ale hned si stěžuje, že mu nárazy kol o koleje - a nohou o pražce - nedělají dobře. Později se zase vrací z Italie do Salcburku, rozčarován, že hranici ve vlaku zaspal. Když se ale snaží překročit hranici v Salzburku pěšky, je mu vysvětleno, že tamtudy hranice neprochází. Oficielně pak žádá o přeložení hranice právě tam a jako důvod už tehdy uvádí spravedlivé požadavky Slovanů o rozdělení Rakouska.

Cimrman sice uznával, že je země kulatá, ale spíše jako placka - z toho také vyplývá jeho strach z dálek: Jára se bál, že by někde na okraji spadl. Podle něho byla spodní půle naší planety neobydlená, neboť by tam lidé trpěli návaly krve do hlavy. Jak se tam ovšem udrží oceány, Jára tehdy ještě nevěděl nebo věděl-li, pověděti nechtěl. Jinak lze říci, že cestoval všemi dopravními prostředky, od velblouda přes vzducholoď až ke kolotoči (to když se na krátký čas přidal k cirkusu). Tam také údajně předváděl pravitaci , kde se totiž - na rozdíl od levitace, vznášení do výšky - vznášel do šířky, tedy také jakýsi druh cestování. Tajemství levitace se zase týká jeho kniha:"O levitaci, zapomenutém umění starých Indů", kde popisuje, jak se jí vlastně podařilo starým Indům zapomenout a mladí Indové ji už neznají. Rukopis se bohužel nezachoval a někteří dokonce tvrdí, že nikdy neexistoval, především sami staří Indové.

Některé způsoby cestování však Jára odmítá jako nepraktické: válení sudů, hůl a pytel přes rameno, kočár tažený dvanácti páry koní a pražskou tramvaj. |Cestu samotnou však nikdy nezavrhuje. "Cestujeme, abychom žili," říká Cimrman, a "jednou budou lidé zase nomádi". Známý Mistrův citát "K Budějicům cesta, hale že je houzká", který byl později i zhudebněn, ukazuje, že Jára vlastně tehdy předvídal už i české dálnice.Rukopis "Pěšky z Benešova do Turnova" napsal Jára jsa ještě pln dojmů z této cesty. Dílo samo je psáno formou vedeného dialogu, jako u Platóna. Pozorný čtenář si jistě všimne, že Cimrman dokáže obohatit tuto poměrně nudnou formu svou bohatou zkušeností a - dámy prominou - i šťavnatějšími výrazy. Jára byl ovšem purista, nic nechtěl zatajovat, zatímco v knize je to dnes už jen vytečkováno a jen z počtu teček lze hádat, o jaký výraz se jedná. Jako třeba v této ukázce:


Rozhovor Č.7, U mlýna.
(C je Cimrman, D je nahluchlý dědeček)

C: Pomáhej Pánbůh!
D: Cožeeeé?
C: Buďte zdráv, dědečku!
D: Hledáš děvečku?
C: Ne, to bylo jen pozdravení.
D: Že mi přeješ uzdravení?
C: Ale ne, jenom pěkné odpoledne.
D: No jo, se mnou každá holka bledne.
C: Tak spánembohem. (odchází)
D: Jo, jo, je to hned za rohem. A co jsi to vlastně chtěl?
C: (na dálku) H....!

Úryvky z knihy "Rady zatoulaným", mluví nejen za Járu, ale i samy za sebe. Citujme několik Járových rad:

- Ocitneš-li se v hlubokém lese, nezoufej. Každý les má svého okraje. Budeš-li se pohybovat po stále se zvětšující spirále, nemůžeš tento minout.
- Dojde-li ti na poušti voda, nečekej do příštího deště, neboť by ses také nemusel dočkati. Nejlépe je se vrátiti a dostatek vody s sebou pobrati. Jsi-li ovšem ztracen, pak je každá rada drahá.
- Ocitneš-li se u lidožroutů, snaž se je přesvědčit, že všichni běloši jsou nechutní. Když to nepomůže, snaž se zatvrdit, zahořknout nebo alespoň zakysnout.Později dochází u Járy k vnitřnímu boji, který vyhraje jeho druhé já - zatímco Jára cestoval, jeho duch poletoval - a místo cestopisů začíná psát přímo cestovní poezii. Co ho k tomu vedlo, se bohužel dá jen tušit, případně dokonce jen hádat. Také není jisté, které jeho básně jsou vlastně ryze cestovní a které jen v přeneseném slova smyslu. Jeho duch se totiž dokázal přenést kamkoliv, přičemž svou tělesnou schránku většinou nechával doma.

Tak se například ví, že "Cesta do Prčic" vznikla aniž by Jára někdy v Prčicích byl, i když, pravda, tam byl několikrát poslán. Sbírka je tedy spíše snem, promítaným na plátně příhod prožitých jinde či jinak. Podobně i Karel Podkoníček, jmenovaný v básni "Rozlil sis to u ní, viď?" není totožný se skutečným Podkoníčkem "zez" Plzně, s nímž Jára občas chodil flámovat, ale někdo úplně jiný, čirou náhodou ale také notorický ožrala. Pokud by toto náhodou četl pan Kuželník, tak toho se to netýká vůbec a dluh, který u něj zanechal Jára s Podkoníčkem, si klidně může strčit za čepici.

Všimněme si také, jak Jára krásně vyjadřuje nejen svou touhu někam se přemístit, ale i zklamání, když se tam konečně dostane. Už dávno totiž pochopil, že radost z cestování je v přemisťován í samotném a nezáleží ani odkud ani kam. Na druhé straně ale Jára uznával důležitou úlohu špeditérů, kterým vždy dával dobrou diškereci, protože nevěděl, zda se nebude brzo stěhovat jinam, případně zase zpátky.
Také směry cestování volil náš cestovatel-poeta dosti svérázně: jednou třeba jako pohyby  koně (rozuměj figurky) po šachovnici. Jindy jen čekal, kterým směrem poletí padající hvězda. Následující tři ukázky jsou toho jistě dobrým důkazem.

Přinesla mi jízdní řád.

Přinesla mi jízdní řád
s obinacím fáčem,
přinesla mi jízdní řád,
oči vlhké pláčem.

Prosila mi: Jaroušku,
proč zas musíš jíti,
proč nemůžeš drahoušku
doma posedíti.

To je ta krev tuláka,
jež mi nedá spáti,
dálka na mě huláká,
na cestu se dáti.

K pochopení básně je třeba dodat, že v té době Cimrman utrpěl zranění, když spadl shůry přímo s hůry, tedy s podstřeší - odtud tedy ta poněkud nelogická spojitost s fáčem. Všimněte si také, že poslední verš je vlastně nedokončený, snad to mělo být "na cestu se dáti musím", což by se ale nerýmovalo. Genialita verše je tedy v tom, že to naznačuje, že v životě se vlastně nic nekončí. Pravda, zní to trochu divně od člověka, který jako první dokončil Schubertovu Nedokončenou , ale to je jiná historie. Podobně i vzpomínka na Třeboň:

Pocem vojáčku.

Já sloužíval jsem v Třeboni
v kasárnách u rybníka,
kde sedával jsem na houni,
jak se lidově říká.

Když do města nás pustili
zas někdy na vycházku,
druzí se hoši spustili,
já ale na ukázku,

že nejsem na ty zlozvyky,
natruc jsem nešel píti
a odešel jsem z putyky,
chystav se zpátky jíti.

Tam ale dívku z jara květ,
tak nevinnou a čistou,
napadlo v koutě branců pět,
majíce kořist jistou.

Já ovšem v boj se postavil,
bych ubránil tu děvu,
všem jsem jim také namlátil -
v takovém jsem byl hněvu.

Řekla mi: Pocem vojáčku,
že jsi byl taký smělý,
můžeš se se mnou pomazlit,
mám k tobě pocit vřelý.

Však dobro zlem se odplácí,
já poznal jsem to záhy:
nemilou měl jsem památku
na onen večer vlahý...

Jako obvykle, končí i tato Járova cesta u lékaře. Zůstává mu ale vědomí, že "dobro zlem se odplácí", které, jak víme, poznamenalo celou jeho budoucí básnickou dráhu. Stále se pak musí ptát: "Zda dobrým býti mám, či mrzkým zloduchem?" a odpovídá si: "Dobro větší šanci má, dej mu též, dej mu šanci, příteli!"

Ne, nezatvrdil se Cimrman, ale od té doby už píše už jen verše nerýmované - dokonce i antibásně. Jen občas t.zv. rým náhodný uklouzne Mistrovi s duše do pera a s pera na papír.Konečně Járova dráha kulminuje tzv. veršem absolutním (viz Hostinec na mýtince). V následující ukázce se ale ještě tak daleko nedobral. . .

S Ještědu dolů do Reichenberku.

Courám se s kopce dolů
a nechce se mi
tam dolů mezi lidi;
jsou zlí a sobečtí.

Ano, vy sobci
tam dole v malé obci!
Nechali jste mě dříti se
pěšky tam nahoru,
na horu
Ještěd.

Pročpak jste neřekli mi,
že tam jde lanovka?
Proč?

V této básni, která je vlastně satirická - všimněte si, že Jára potupně nazývá Reichenberg, nyní Liberec, malou obcí - tne Cimrman přímo do živého. Jeho tíživé Pročpak?, následované už přímou otázkou Proč? nám ukazuje Mistra, tak jak ho konečně známe nyní: jeho oddání se snu, touhu po dialogu a konečně i zklamání.

"Nač to všechno?" zpívá Jára a ptá se : "Kdy už konečně bude zase jináče?" A hned si také odpovídá:

Až bude člověk zase nahý v ráji,
až Adam hadu krkem zakroutí,
až k ránu zajódlují kohouti,
až první květy orosí se v máji...

Ano, celoživotní cestování nakonec přivádí Járu neodvratně do klína múzy, kde znaven spočine a usne. Pak - svěží a odpočinutý - nabírá sil a začíná tvořit znovu. A že to byla už tvorba nejen mladicky plodná, ale i stařecky vyzrálá, o tom dnes už nepochybuje ani ten nejzatvrzelejší Járův kritik.


Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku