Autor : ©Karel Šlajsna
Název : KYVADLO
Nedávno jsem tu v sérii článků dumal nad tím, zda některé ilustrace z VM (Vojničův rukopis, více na stránce VM, která je celá věnovaná nejzáhadnějšímu rukopiu světa) , mohou být astrologicko- astronomické.
Dnes bych se chtěl pokusit o něco jiného. Abych vše vysvětlil, začnu zdánlivě o něčem zcela jiném, ale doufám, že i tak to pro Vás bude zajímavé.

KYVADLO
Práce s kyvadlem a léčitelství.

Když jsem tu v souvislosti s kouzelných zrcadlem J. Dee psal o různých příbuzných věšteckých metodách, pominul jsem kyvadlo, protože to si zaslouží samostatnou stať.
Má totiž řadu výhod:

1/ je velmi citlivé a „funguje“ téměř komukoliv.
2/ je i velmi jednoduché ho vyrobit a pracovat s ním
3/ je možné ho využít pro více účelů: prekognice- předvídání budoucnosti, léčitelství, průzkum lokací se zaměřením na vyhledávání patogenních zón, ale i předmětů nebo osob.

V samotné postatě lze jako kyvadlo použít jakýkoliv předmět volně zavěšený třeba na niti. Konec pak je držen buď všemi prsty, nebo je obtočen okolo napřaženého ukazováčku. V praxi je z estetického hlediska převážně používán průhledný krystal tvaru vícebokého jehlanu upevněný na zlatém řetízku. O tom proč to funguje, existuje řada teorií. Nejobsáhleji o tom píše v časopise WM magazín č. 97-98 Z. Ersepke v článku Bio-elektrická a bio-fotonová komunikace.

Pomocí kyvadla tak je možno velmi jednoduše hledat odpovědi na naše otázky, přičemž je nutno se předem dohodnout jaký pohyb znamená ANO a jaký NE.
Léčitelé používají kyvadlo k diagnostikování pacienta. Jako pomůcka jim slouží (většinou vlastnoručně) vyrobené tabulky. Další tabulky jim pak pomáhají najít nejvhodnější způsob léčení nebo nejvhodnější léky. Tyto léky jsou v drtivé většině na přírodním základě bez přidání dalších chemikálií a používají se stále více.

V dnešní době, kdy máme celou řadu nejmodernějších přístrojů, které umožňují poznat přesné příčiny problémů pacienta se takové metody zdají být nespolehlivé, ale přesto v rukou zkušených a kvalitních léčitelů vykazují vysokou úspěšnost.
Moderní určování diagnóz má ale v podstatě jen velmi krátkou historii a v minulosti bylo určování chorob dáno zkušenostmi lékaře a léčení jeho znalostmi. Tyto znalosti a recepty se jako“ rodinný klenot“ předávaly z generace na generaci, což jistě byl vážný důvod k utajení.
Nicméně už od raného středověku byly tyto metody zesměšňovány jako „babské koření“
(sběrem a aplikací bylinek se zabývaly ponejvíce starší ženy) a jako zaručené léčebné metody se používalo pouštění žilou nebo krystýry, přestože tato“léčba“ měla převážně katastrofický výsledek.


.
Další část je často označována jako“ receptová“. Jsou to krátké odstavce, oddělené hvězdami. Může to tak být, ale nemusí, ale přijme-li pro tuto chvíli tuto tezi, může přejít dále a dovolit si některé obrazce označit jako léčitelské diagnostické tabulky.

I když netvrdím, že se mi tu povedlo odhalit účel těchto ilustrací, nelze popřít že podobnost tu je. Několik vybraných nejzajímavějších stránek z VM tu hovoří za svazky.
Značná část VM je také věnována květeně a bývá považována za pouhý herbář, což je možná první chyba. Druhá je, že je tato část přirovnávána ke známému Mattioliho herbáři, který vyšel v  r. 1562 i u nás a byl svého času naprosto ojedinělý.

Probereme si to postupně: Zobrazené květiny vyvolávají značně rozporuplné reakce zejména proto, že oborníky nebyly ztotožněny s rostlinami vyskytujícími se ve volné přírodě. To vedlo i domněnce, že jde o fantasmagorii, nebo podvod. Na mnoha ilustracích je ale jasně vidět, že vrchní část vyrůstá z jiné spodní a je tedy na ní naroubována. Přitom může jít o druhou nebo třetí generaci takovýchto hybridů. V takovém případě je možnost identifikace velmi ztížená, ne-li nemožná, pokud nemůžeme číst text a zjistit další.
Je však jisté, že takto upravené rostliny měli i unikátní léčebné účinky.

Tak mne napadá v této souvislosti, že třeba právě proto měl pozdější majitel Jakub Horčický takový úspěch se svými vodičkami ( výluhy). Možná v té době ještě spis obsahoval i klíč umožňující ho číst. Víme o něm, že si své bylinky i sám pěstoval v zahradách Klementina( jedna byla na dnešním Klárově, kde stojí budova vlády, další pak na kopci,v místech kde dříve byla konečná tramvají a dnes roste tunel Blanka).
Ale to je samozřejmě jen spekulace a tak zpět.

Nedávno provedená analýza stáří nám připravila překvapení v podobě určení doby výroby použitého pergamenu do let 1400-1430. Historicky se dostáváme do doby vlády Karla IV. A Václava IV., ale o tom až někdy příště.

Zmíněný Mattioliho herbář VM vznikl o cca 200 let později a byl unikátní právě proto, že šlo o první zcela realistické a přesné ilustrace rostlin, předtím to dopadlo všelijak
I to může být vysvětlení pro podivnost ilustrací rostlin v VM. Jako analogii si můžeme vzít různé bestiáře, kde se běžně vyskytovali bazilišci, draci, dvouhlaví psy, mořské panny nebo obři.

Tak jako v mnoha jiných článcích tak ani tentokrát netvrdím, že mám zcela určitě pravdu. Jen se vám tu snažím předestřít různé možnosti.
Tou dnešní je, že VM je spisem především bylinkáře – léčitele.


Ulož tuto stránku   
Vytiskni tuto stránku