Autor : ©J.B.Hurych
Název : CESTA DOMŮ.

CESTA DOMŮ.


Vraného koně si osedlám na cestu,
od pana Erbena vezu si nevěstu.
Natrhám na louce náruče rezedy,
na návsi vyslechnu tři dědy-vševědy.

Tam, kde Jan Nepomuk vyhlíží na mezi,
potkám se s vojáky Marie Terezy,
od paní Němcové pohádku přečtu si,
najdu si na mapě, kde leží Veltrusy.

Cestou se zastavím u hradu Zvíkova,
vítá mě u brány Mikuláš z Heslova.
V Litomyšli v parku ulehnu na břichu
do trávy u tvého pomníku, Bedřichu.

S ranečkem vydám se jak kdysi do Vídně,
v hospodě u karet prohraju prabídně
a vracet budu se jen v hadrech tuláka.
Projdu Prahu krokem pyšného Hanáka,

po starých schodech si vyběhnu za šera
tam, kam mě lákaly písničky Hašlera.
Courat se budu u svatého Matěje,
i když se tam, tuším, teď už nic neděje.

V zahradě u Fleků posedím u piva.
Třešně si natrhám - hlídač se nedívá,
ve škole zapěju "Zelení hájové".
Na kopci petřínském pak verše májové

zarudlý vykoktám jak student nesmělý.
Do uší zazvoní dívčí smích veselý -
směješ se, má milá, jak tehdy před lety.
Pod Žižkův strom ještě usednu staletý,

kde cestou unaven, zdřímnu si na chvíli.
A za zdí u křížů křídlovka zakvílí,
jako když vrací se domů syn ztracený.
Dalo mi děvčátko prstýnek zlacený . . .Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku )