Autor : © Karel Šlajsna

Název: PRAŽSKÉ ALCHYMISTICKÉ DÍLNY.
Toto je jedna z kapitol nové knihy Karla Šlajsny © , VOYNIČŮV RUKOPIS. kniha je ke stažení ZDARMA na http://hurontaria.baf.cz/karel\vmrukopis.PDF

PRAHA - DOBA RUDOLFINSKÁ.


Doba panování císaře Rudolfa II. byla již mnohokrát námětem pro historické práce i romány a můžu tedy hned začít otázkou, která nás zajímá: Mohl císař vlastnit VM?

Jednoznačně ano, obzvláště v prvém období vlády jeho vlády pro něj mnoho lidí projíždělo celou Evropu a vyhledávalo nejrůznější zajímavé předměty, přičemž cena nebyla rozhodující. Obrazy, sochy, šperky, vzácné knihy a rukopisy i kuriozity. To vše a ještě mnohé další směřovalo na Pražský hrad.

Měl bych asi ještě dodat, že císař nekupoval jen jednotlivé knihy, ale i velké celky, tj. celé knihovny. Tyto nákupy jsou sice zmapovány, ale není již známo, co vše obsahovaly. Neboli -mezi mohl být i VM. I Mníšovský tvrdil, že pro císaře sháněl staré rukopisy.

Mimoto se v Praze během vlády Rudolfa II. vystřídalo „pracovně“ nebo jen na návštěvě mnoho lidí. Vědci, astronomové, nebo vyslanci mnoha zemí. Ti všichni věděli o jeho zálibách a přinášeli mu různé dary.

Někdo z nich mu mohl přinést i VM. Zcela vyloučit to nelze.
Přímý důkaz, že císař vlastnil VM není. Existuje sice katalog, tam ale může být VM zaznamenán prostě jen jako rukopis nebo herbář. Navíc se odborníci shodují na tom, že některé položky už od začátku do tohoto seznamu nebyly zahrnuty. Šlo zejména o grimoáry nebo předměty erotického obsahu. Později byl prý katalog doplňován již jen chaoticky a nakonec už vůbec ne. Dá se tedy napsat, že VM mohl pocházet odkudkoliv a myslím, že dohledat jeho původ bude velmi složité, ne-li zcela nemožné. Můžeme jen hádat.

Ponejvíce se dočtete o tom, že císaři VM prodal Angličan J. Dee.
Tuto teorii vyslovil první už Voynich, když si přečetl Marciho dopis. Bylo totiž známo, že J. Dee vlastnil několik spisů R. Bacona. Dále tu byla zmínka o 600 dukátech a k ní zápis J. Dee v jeho deníku, že přijal od někoho 630 dukátů.

Později už byla tato teorie přebírána jako prokázaný fakt a žila vlastním životem. Nebudu zde popisovat podrobně život J. Dee. Pro nás je důležité, že poté, co tento matematik a astrolog přicestoval spolu s E. Kellym do Prahy

9. 8 1584 došlo k jedinému setkání s císařem. Proběhlo 3. 9. 1584 a nedopadlo dobře. Jednak císař nebyl nijak nadšen knihou Monas Hieroglyfica a pak se následně J. Dee dopustil osudové chyby, když jakoby ústy anděla Uriela začal císaři radit a kárat ho. Rudolf II (kupodivu) zachoval klid, omluvil se, že je unaven a audienci ukončil.

Dee se sice setkával s Jakubem Kurzem ( v deníku ho nazývá dr. Curze ) a značně se sblížili, ale k další audienci už nedošlo, i když se Dee snažil napravit, co napoprvé zpackal. Nenávist vůči jeho osobě sílila a nepomohlo mu ani to, že přestoupil mezi katolíky. Nakonec byl v květnu 1586 císařským výnosem vypovězen z Čech.

Později se sice vrátil pod ochranná křídla Viléma z Rožmberka a působil v hlavně v Třeboni, ale to už je jiná kapitola.
Můžeme ho tedy jako prodejce VM vyloučit? Vypadá to, že ano, k přímému prodeji nedošlo zcela určitě, ale přeci jen je tu jakási možnost, že konkrétně Kurze věděl, že Dee vlastní VM a později působil jako prostředník. Vím, je to hodně spekulativní a fantastická teorie, ale ne zcela nemožná.

Jméno prodejce pak bylo utajeno, aby se nevědělo, že je to právě J. Dee. V císařově blízkosti bylo totiž hned několik lidí, pro které byl nepřijatelný.

Jak jsem již psal J. Dee vlastnil spisy r. Bacona,( během svého pobytu v Praze si vydělával jejich přepisováním a prodejem) a mimo to i jeden, o kterém píše, že byl v hieroglyfech, což tehdy představovalo jakékoliv neznámé písmo. Byl tím spisem VM? Nevím, ale spíše ne.

Zmínka o v deníku J. Dee o 630 zlatých se mohla vztahovat k splacení peněz, které mu dlužil Franccesko Pucci- italský kněz, a světoběžník s velmi podezřelými aktivitami. Nemusí tedy s VM mít žádnou souvislost.

Méně probíraná je možnost, že VM prodal císaři E. Kelly, nebo mu ho císař zabavil poté, co mu došla trpělivost a nemohl se dočkat slibovaných alchymistických úspěchů.
Kelly udělal na dvoře, dá se říci, velkou a rychlou kariéru, když údajně před císařem provedl transmutaci a pomocí nějakého červeného prášku vyrobil malé množství zlata, ale stejně rychle to s ním později šlo z kopce.

Taktéž prý vlastnil dva spisy. Jeden alchymistický v otevřené řeči ( z něj asi čerpal své znalosti a “odborné“ fráze) a druhý šifrovaný. Byl to VM? Nevím. Oba spisy sehnal za nejasných okolností z Northwick Hillu asi rok před odjezdem do Prahy. Stejně tak nevím, jestli pro spisy jel cíleně, nebo jestli je koupil náhodou. Spisy se prý týkaly červeného prášku nalezeného spolu s rukopisy. Tento prášek prý uměl měnit rtuť ve zlato.V případě Horčického tak končí možné jasnější stopy VM, v případě Rudolfa II. pak ještě méně jasné a vzbuzující pochyby. Další případní majitelé mi nejsou známy. Jak sami vidíte v případě Bareše, Horčického. Rudolfa II. a J. Dee, je kolem nich řada nejasností a otázek.
Bude vůbec někdy možné tato bílá místa vyplnit? Nevím….. I to je úkol pro další badatele.Opět na konec malý přehled:

1612 umírá císař Rudolf II.
?- zápis v deníku J. Dee
1597- umírá E. Kelly
Květen 1586- J. Dee vypovězen z Čech
3.9.1584- jediná audience u císaře
9.8.1584- příjezd do Prahy


Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku )