Autor : ©Jan Hurych
Název : SOUČASNÁ KRIZE VE VÝZKUMU VOJNIČOVA RUKOPISU (VM).

Znáte ten pocit, když se na něco hrozne těšíte, a očekáváte, že vám to přinese radost nebo užitek? A ono to zatím přinese jen více problémů a starostí . . . jisté, to se stává dost často, taková už je příroda. nejhorší na tom je, že ty negativní následky vůbec nečekáte a taková je zase nátura člověčí . . .SOUČASNÁ KRIZE VE VÝZKUMU VOJNIČOVA RUKOPISU (VM).

Také my, co zkoumáme VM, jsme byli nejprve potěšeni zprávou, že pergamen tohoto rukopisu (více o něm vlevo, v české sekci VM ) nám konečně vyjeví, kdy a kde, případně kým byl napsán.
Jenže v tom je ta potíž: v oné laboratoři totiž zjistili, že pergameny pocházejí z let kolem roku 1420 a my zatím měli v zásobě celou řadu možných autorů, ale bohužel buď starších (Roger Bacon o 200 let) nebo příliš mladších ( ze 16 století). I rozdělili se výzkumníci na dvě skupiny: jedni přijali odborné datování a opustili své mylné teorie, druzí naopak zaútočili na datování - většinou aby mohli svoje teorie zachovat :-).

To, že rukopis mohl být napsán později - na staré, nepopsané pergameny - je ovšem docela možné: takové staré pergameny se občas najdou ještě dnes. jak dalece později, to také nevíme. Stopy vymazání starého textu se našly také, ale vetšinou jen uvnitř napsaného textu - nelze tedy přesně datovat jejich původ . A to ani nepočítáme částečné chemické ( a zcela zbytešné) poničení první stránky VM po objevení předtím už vymazaného Horčického "podpisu", což je ovšem zase jiná historie (viz naše stránka VM).

Na druhé straně je ale i možné, že náš VM je jen mladší kopie napsaná podle staršího originálu (třeba i napsaného Rogerem Baconem), přepsaná nějakým pozdějším písařem. Proti tomu ale svědčí to, že se žádná jiná kopie ani originál nenašiy a písmo je navíc zcela neznámé. A Roger by asi sotva byl tak neopatrným autorem, že by tam přikreslil záhadné a už na první pohled podezřelé obrázky, když byl předtím trestán jeho františkánským řádem za příliš revoluční myšlenky. Neznámé písmo by se navíc těžko opisovalo bez chyby (žádná očividná chyba se ve VM nenašla). A také proč by to někdo dělal, kdyby měl originál?

Ze zbývajících možných autorů, kteří žili v době kolem 1420 (plus-mínus sto let) nám teď zbylo jen několik kandidátů:

1) Ital Antonio Averlino of Florencie (1400 až asi 1469) , zvaný Filarete - autor podle názoru Nicka Pellinga, viz jeho stránka http://www.ciphermysteries.com/ - a dokonce o tom napsal i knihu (The Curse of Voynich)

2) Čech Jan z Lázu ( též Johann von Laaz / Ioannis Lasnioro / Laznioro / Lassnior), autor prvního česky psaného alchymického spisu Cesta spravedlivá (rozuměj "správná") z r. 1457. O něm jsem už psal zde 15 dubna 2010 (Sfinga č.4, zde když jsem byl na něj předtím upozorněn právě Nickem Pellingem - ten ovšem sám Janovo autorství popírá). Jinak ovšem jan psal v latině a jeho knihy jsou mezinárodně uznávány.

3) V Čechách žila též imanželka císaře Zikmunda Barbora Celjská (kolem roku 1451), která se také věnovala alchymii. Jan z Lázu i ona žili oba v Mělníce, ale rádi se neměli. Ona jej později z města (které jí tehdy patřilo) vyhnala, protože o ní roztrušoval, že podvádí a zlato či stříbro, které vyrábí, není ryzí :-).

4) Nu pak je tu ješte Ital Antonio z Florencie, na kterého se Jan odvolává ve své knize jakožto na svého učitele. Jeden toho jména žil v Praze v 15. století, byl to lékárník Antonius de Florencia, který byl majitelem domu cp, 459/1, dnes součásti Rychterova domu v Praze. Byl to jeden z četné skupiny Italů, které do Čech povolal už Karel IV. Nick popírá, že to byl jeho Antonio Averlino (náhodou také z Florencie), takže si ho mužeme nechat my, i když ne jako autora, ale alespoň jako učitele Jana z Lázu a inspirátora Janovy knihy Cesta spravedlivá .

5) Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (narozen 6 března 1475 – zemřel 18 února 1564), nebo i Leonardo da Vinci (1452–1519), doporučovaný doktorkou Edith Sherwoodovou zde Oba žili o hodně pozdějiu, uvažujeme-li, že autor VM napsal knihu asi ve stáří 20 či více let. Navíc si osobně myslím, že by sotva jeden nebo ten druhý nakreslili ony celkem neumělé obrázky ve VM a co se týká tajného písma, Leonardo se spokojil se s tím, že psal zprava na levo, obráceným písmem (snadno čitelným při použití zrcadla ). Na rozdíl od nich, v té době žilo hodně lidí, kteří uměli kreslit daleko hůře, než oni a tak by se na autora VM daleko lépe kvalifikovali :-).

6) Kdokoliv jiný, kdo žil v té době, možná to byla i zcela neznámá osoba.Poznámka: Momentáně se vede na netu diskuze o "dvojí ruce", rozuměj o dvou autorech VM. Soudí se tak podle rozboru slov a dvou druhů písma v různých částech VM, objeveného Prescottem Currierem. Více o tom na stránce René Zandbergena http://www.voynich.nu/O této jinak celkem nepodstatné kuriozitě jsem už psal ( viz česká VM, článek A17 - KOLIK RUKOU PSALO VM ? ), kde jsem grafologickým rozborem ukázal, že šlo nejspíše o jednoho autora v různém stáří či zdravotním stavu. Co se týká různé statistiky slov, mohl to způsobit různý odborný slovík v různých sekcích VM (to naznačuje i fakt, že se různé pergameny VM velmi málo liší, co do stáří, asi jen tak v rozmezí jednoho lidského života. Jistě, "druhou rukou" mohl být nějaký autorův následovník, který navíc znal jeho tajné písmo, ale co nám to pomůže? Můj přítel Julian Bunn přišel na nápad porovnat ony různí sekce VM analyticky - nejen statisticky - což by mohlo vést k určení šifry (šifer), kterými byl VM napsán.

Tak či onak, zatím nemáme ani jednoho autora a toho druhého - i kdyby byl - také asi sotva najdeme be zvyřešení textu . . .
Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku