Autor : © Karel Šlajsna

Název: ZPŘEHÁZENÉ STRÁNKY VM.
ZPŘEHÁZENÉ STRÁNKY VM.

Určitě jste si toho také při prohlíženíVoyničova rukopisu (dále VM) všimli:
Rukopis je sice rozdělen na několik tematických celků, ale některé stránky k nim nepatří.


Musím se přiznat, že v té záplavě podivností, kterými VM oplývá, jsem to sice vnímal, ale nijak hlouběji jsem se tím nezabýval. Teprve nedávno, když jsem dělal soupis zvláštností v tomto rukopise jsem si všiml toho, co nazývám „duplicitní číslování“. Uvědomil jsem si, že tady je opravdu něco moc v nepořádku.Jak jistě víte, rukopis je vyroben z pergamenových archů, které jsou ( až na několik výjimek ) přeloženy na polovinu a sešity po čtyřech. Vznikne tak svazek osmi listů. Ty jsou souvisle (jen několik listů chybí) očíslovány vpravo nahoře vzestupně. V rukopise je však ještě praděpodobně další číslování. Tentokrát ale vpravo dole na stránkách. Našel jsem:
8 v=13m9
16v=29
24v=39
32v= 99(?)
40v=49
48v=69
56v= 1m9
66v=8m9
67=9m9
72v= nečitelné
84 v=129
86v=199
90v=149
96v=119
102v=19

Ačkoliv se zdá toto číslovaní chaotické, přeci jen můžeme, hlavně zpočátku, vysledovat jistý systém- číslování je na konci svazků.

Nemůžu si pomoct, ale jeví se mi to tak, že bylo na VM dříve, než to vpravo nahoře. Jinak řečeno- číslování vpravo nahoře bylo doplněno až později.
Objevuje se nám tu tak nová záhada, které jsme zatím nevěnovali příliš pozornosti. Otázky: Jde opravdu o číslování nebo to má jiný význam? Jaký?
Vzniklo číslování vpravo dole už během psaní rukopisu?
Vypadá to, jakoby pořadí listů dříve bylo jiné. Změnil ho už sám autor ( a doplnil o číslování vpravo nahoře), nebo někdo později?
A proč?
Možná vás napadnou ještě další otázky. Já osobně si myslím, že k zpřeházení došlo až později, protože zejména f 57 a f 58 jsou zcela nelogicky zařazeny do herbářové části. Přivítám na celé toto zatím trochu přehlížené téma vaše nápady, protože si myslím, že velmi zajímavé - pište mi na stránce http://shinen.webgarden.cz/

PS: Této záhadě se také věnuje na svých stránkách Nick Pelling (v angličtině, pro češtinu použijte Google Translate)
http://www.ciphermysteries.com/
Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku )