Autor : © Karel Šlajsna

Název: ŠťASTNÉ OSTROVY. (z připravované knihy o kapitánu Erikovi)
První pravidlo Vikinga: Když jdeš drancovat vesnici, nikdy nezapomeň, kde jsi přistál s lodí. .
Doktor Faust

ŠťASTNÉ OSTROVY.


Několik dalších dní bylo velmi klidných, vál mírný větřík a tak se Erik již mohl promenovat po palubě a pozorovat práci posádky.
Zatímco Georgino se jaksi automaticky ujal funkce kormidelníka a bocmana, Čárlí opanoval kuchyň, kde kouzlil na malém sporáku.

V poklidu tak dorazili k prvnímu z atolů Mikronie. Je to řetězec malých ostrovů, zvaných též Šťastné ostrovy. Malý národ žijící na těchto nevelkých pevninách sbírá kokosové ořechy a banány, které zde hojně rostou. Rodí se zde mnohem více žen a tak jsou tato místa zakreslena z jakéhosi záhadného důvodu na mapě každého námořníka.

Jestliže v Harzu ženy chodily oblečeny nalehko, zde zavrhly vrchní díl oblečení zcela a vystavovaly své přednosti všem na odiv.
Chudák Erik nevěděl kam s očima a měl pocit, že se červená i za ušima. Když se tak díval na ty krásné opálené ženy, v duchu se sám sobě divil, co na té bledničkové a vycmrdlé Dianě vlastně viděl. Měl pocit, že pokud už není v ráji, stojí na samotném jeho prahu.

Bylo to asi čtvrtý den, kdy seděli s Georginem u jednoho z domků a Erikovi to nedalo, aby se nezeptal: „Když je toto místo tak oblíbeno mezi námořníky, divím se tomu, proč tu žádný z nich nechce zůstat nastálo?“

„Když sem připluje loď, přivezou muži těm ženám dárky a jsou za to odměněni láskou a péči, ale muži, kteří by tu chtěli zůstat nastálo, už žádné dárky ženám dát nemohou a tak se musí starat o děti, lovit, vařit a uklízet. I chlapci, kteří se tu narodí, jen co dosáhnou jinošského věku, odsud při první příležitosti utečou na moře a dají se najmout na první loď, která připluje. Také, jakmile muži opustí loď, nastoupí na ní předem určená skupinka žen a postupně vše odnáší.“

„Jinými slovy, jsou na nás hodné, dokud jim dáváme dárky, ale v momentě, kdy nám dojdou, je s láskou konec?“
„Ano, zrovna jsem to s vámi kapitáne chtěl probrat. Měli by jsme zvednout kotvy, dokud ještě něco na lodi máme.“
„ A co posádka, nebudou se bouřit?“
„Kdepak pane, oni už to znají.“

Po tomto ujištění Erika nepřekvapilo, že když došli na Helenu a našli zde celou posádku, která právě odháněla několik žen, které se hrabaly v truhlách v podpalubí a vybíraly balíky látky. Scházel jedině Čárlí.
„Půjdu ho najít,“ rozhodl Erik, přeběhl přes prkno a vydal se do vesnice.
Jednotlivá obydlí zde nebyla na jednom místě. Bloumal tedy sem a tam a trvalo to tedy dost dlouho než Čárlího našel ležet ve stínu na prahu jednoho z domků na rohoži. Na dosah měl mísu plnou pochoutek a krásná dívka ho ovívala listem palmy.

Erik začal vysvětlovat, jak se věci mají a Čárlí se vyděsil: „To jsem mohl zůstat doma!“
Nedbaje na svůdné úsměvy a štěbetání krásky hbitě vyskočil. Dívka se ho pokusila zastavit, ale bylo to totéž jako pokus zastavit lavinu.
Vydali se směrem k pobřeží. Sotva vyšli z háje palem a naskytl se jim výhled na přístav, zůstali oba stát v údivu. Přístav by prázdný- loď byla pryč!

„Voni vodjeli bez nás!“ vykřikl Čárlí a spustil proud nadávek a klení.
Erik těkal pohledem sem a tam, jakoby se loď mohla schovat někam do křoví nebo mezi palmy, pak přerušil Čárlího: „ Něco tady nehraje.“
„ To jako myslíte, že by tady někdo měl hrát? Já tedy nic neslyším.“
„Ale ne, chtěl jsem tím jen říct, že tady není něco v pořádku.“
„ No samozřejmě, že ne! Chybí tu naše loď! Tedy, pardon, vaše loď.“

„Podívej,“ a Erikův hlas byl tak klidný, že to zastavilo i Čárlího klení, „když jsme přijížděli k molu, byla támhleta vysoká skála, kde v noci udržují oheň vlevo a teď je?“
„Taky vlevo. Loď je pryč a my budeme do smrti pucovat nádobí.“ bědoval Čárlí.
„ Ty hňupe, jasně že je vlevo, ale z pohledu z břehu, z pohledu přijíždějící lodi by byla vpravo, takže jsme na špatném místě.“

Nečekal, co mu Čárlí odpoví a vydal se po písečném břehu směrem k vysoké skále nedaleko, a opravdu, když ji obešli, uviděli scenérii velmi podobnou té předešlé jen s malým rozdílem, který je nesmírně rozradostnil. V kotvišti stála Krásná Helena.
Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku )