Autor : ©Karel Šlajsna
Název : SMARAGDOVÁ DESKA HERMA TRISMEGISTOSE
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na http://shinen.webgarden.cz/ )

Je považována za jakousi zhuštěnou moudrost tajných věd, ale též i návod na výrobu alchymistického kamene mudrců. Podle legendy ji snad nalezl Alexandr Veliký poté co r. 332 př.n.l. přitáhl do Egypta v nějaké hrobce. Mělo se jednat o text napsaný na velkém zeleném smaragdu vybroušeného do tvaru desky.

SMARAGDOVÁ DESKA HERMA TRISMEGISTOSE
.
Protože z délky textu je patrné, že by muselo jít o enormně velký kámen, přiklání se dnes většina esoteriků k domněnce, že spíše šlo i zelené sklo, které Egypťané uměli vyrábět, ale v době Alexandrově bylo toto umění již zapomenuto.

Hypotetický originál neexistuje. Možná si ho Alexandr vzal sebou do hrobu, možná se ztratil někde jinde během dalších dějinných zvratů. Všichni mágové tedy vycházejí z latinského překladu, který je ovšem zas jen překladem z arabštiny a je obsažen v jednom ze spisů známého arabského alchymisty Džabíra ibn Hajjána z 8 stol. n.l.

Předpokládá se, že původ desky je staroegyptský a je připisován mystickému vědci, kterým byl po Hermes Trismegistos( trojmocný).Ten bývá též ztotožňován s bohem Thwotem, který byl považován za jednoho z mudrců, kteří přežili zánik Atlantidy a rozešli se do celého světa, aby zde šířili vědění. A je pravda,že mnoho národů na všech kontinentech má své báje o dávných učitelích, kteří přišli jakoby odnikud a učili je.

S Thwotem je též často spojována i stavba Velké pyramidy ( dnes Cheopsova), kde měl údajně do tajné místnosti pro příští generace uschovat své rozsáhlé dílo. Bývá nejčastěji zobrazován jako muž s hlavou moudrého ptáka ibise a jeho částečnou obdobou byl v Řecku bůh Hermes.

Dnes nejstarší opis desky je uložen v Paříži a pochází cca z 12. stol n.l.

Zatímco ve středověku byl text chápan píše jako technologický návod na výrobu kamene mudrců, později byla zdůrazňována spíše jeho spirituální rovina. Interpretů a interpretací je velmi mnoho a zaobírat se jimi, to by zabralo mnoho místa.

Tak třeba dr.M. Nakonečný ve své knize čtenáře zahrnuje mnoha vzletnými slovy neurčitého významu, zatímco J. Bergier suše konstatuje, že nahradíme-li některá slova vědeckými pojmy, lze desku chápat jako základní fyzikální theorémy.

Mnoho lidí si ovšem neuvědomuje, že text s kterým se setkávají je přinejmenším čtyřnásobným překladem, který může být zkreslen nepochopením toho původního , nebo jednotlivých pojmů.

Dlouhá léta se věřilo, že autorem velmi rozsáhlé alchymistické literatury byl právě Hermes Trismegistos. Známy jsou zejména spisy Cospus Hermetum, Poimadanus nebo Kniha Thwotova. Později ale bylo prokázáno, že jde o překlady především opět již zmíněného Džabíra ibn Hajjána a dalších arabských autorů.

Velmi zajímavé řešení nabízí ve své knize Světlo z dávných věků i Ivo Wiesner, který desku považuje spíše za atestační diplom, zasvěceného hierofanta- vědce, který obsáhl tři základní Thowické vědy. Vzápětí ale pak téměř jedním dechem nás vede po cestě alchymistické přípravy jednotlivých substancí.

Odhlédneme-li od nedoložené a spíše fiktivní historie, pak je mě osobně asi nejblíže Bergierovo technokratické vysvětlení i když pokud ho přijmeme, vyvolává to řadu otázek spekulativního charakteru, zda se tedy opravdu jednalo o mimozemského návštěvníka nebo zda jde o pozůstatek jakési, v dávné minulosti ztracené, pokročilé civilizace z nich se zachovaly pouhé střípky.

Mají různé názvy: Atlantida, země Mu, Lemurie, Aghrata a existuje o nich velmi rozsáhlá literatůra

Nicméně v souvislosti s Thwotem a legendou o tom, že své knihy uschoval ve Velké pyramidě, je velmi zajímavé sledovat to co se kolem ní v posledních letech děje, ale o tom až zas někdy jindy…Ulož tuto stránku   
Vytiskni tuto stránku