Autor : ©Karel Šlajsna
Název : JE VM PADĚLEK?
( Poprvé zveřejněno v autorově blogu "SFINGA - povídky" na http://shinen.webgarden.cz/ )





Poznámka: Už řadu let se zabýváme, rozuměj Jansan a já - Shinen - záhadným Vojničovým rukopisem, nalezeným v roce1912 v Itálii. Je to asi nejěvtší záhada na světě: má neznámé písmo, neznámý text a neznámého autora. Za posledních sto let se mu věnovaly desítky výzkumníků, ale bez úspěchu. Jen jeho rpovenienci s epoadařilo doplnit, ale bohužel tak, že se vědci rozdělili: někteří ji věří, jiní ne. Tak jako tak, vázkum pokračuje . .

JE VM PADĚLEK?
.
Na internetové diskusi se objevil příspěvek Pamely Blevins.
Píše o tom, že Voynich studoval na Moskevské univerzitě chemii a pracoval pak jako lékárník. Podle ní prý nakupoval staré nepoužité pergameny a rozhlašoval, že s pomocí původních receptur barev vytvoří „nové pravé starověké rukopisy“. P. Blevis tvrdí, že takto mohl vzniknut i VM.
Bohužel se mi nepodařilo nalézt zdroj, odkud má tato informace pocházet. A tak je zatím řadím mezi neověřené spekulace. Bylo by třeba to prověřit.

Zkusme to ale přesto probrat:

1/ pergamen byl velmi drahý materiál, který byl občas i znovu použít tak, že původní text byl vyškrábán. Je tedy pravděpodobné, že pokud nějaký nepoužitý  někde zbyl, bylo to vždy jen několik listů. Jak velká je pravděpodobnost, že Voynich našel zdroj, z kterého získal tolik nepopsaného pergamenu, navíc vyrobeného zhruba ve stejné době? (podle mých informací pro určení vzniku bylo odebráno šest vzorků z různých míst VM) Jak velká je šance, že se trefíte zrovna do šestice listů vyrobených ve stejné době?

2/ dobrá, dejme tomu, že Voynich opravdu objevil doslova poklad v podobě hromady nepoužitého pergamenu. V jeho možnostech možná bylo vyrobit podle původních receptur duběnkový inkoust i barvy, ale dokázal by potom nějakým umělým způsobem, aby zestárly tak, aby oklamaly C14?

3/ připustíme, že to možné je. Nebylo by tedy logické, kdyby vyrobil spisů několik, které by se prodávaly lépe? Mimochodem VM Voynich podle mých informací ani k prodeji nenabízel.

4/ další věcí je, že by bylo nejsnazší, kdyby si vzal inspiraci z tehdy známých alchymistických spisů ( ale pro výrobu VM musel hledat inspiraci v mnoha oborech) a snažit se aby spis vypadal podivně, ale pravděpodobně.

5/ Připusťme, že opravdu chtěl vyrobit něco opravdu divného a tak opravdu hledal velmi složitě inspiraci z mnoha zdrojů.

6/ dále by musel pečlivě studovat sémantiku, aby výsledný tajný text měl všechny aspekty jazyka skutečného a aby obstál při analýzách kryptologů.
To je velmi náročná záležitost.

7/ dobrá, tak i tohle zvládl, ale ještě jsou tu drobné bizarní kresby, vpisky v kresbách, duplicitní číslování, které jak už jsem psal, dělají z VM věc ještě podivnější.
Proč by to tam ještě přidával?

8/ Představme si ale, že by Voynich opravdu skupoval staré pergameny a chtěl dělat padělky. Myslíte si, že by o tom veřejně mluvil? Nebyl by to spíše tak, že by je v tichosti vyrobil a prodal nějakému soukromému sběrateli?
Rozhlašovat to na veřejnosti je totéž jako si předplatit dlouhý pobyt v útulné cele.

9/ výroba takového spisu by bylo velmi náročná záležitost, trvající mnoho let, která by se mu vůbec nevyplatila.

10/ zcela nakonec je tu ale důkaz o pravosti, který je nesporný- je to dopis Jiřího Bareše Kircherovi. Tento dopis v podstatě potvrzuje nejen existenci VM v r. 1637 ( a nepřímo v .r 1635 a dříve- viz Barešův dopis …dlouho mi tento spis zabíral místo v knihovně…./)v Praze, ale i mimo jiné i pravost doprovodného dopisu J. Marciho.
Nebo si umíte představit absurdní situaci, že by Voynich vyrobil nejprve VM, pak by napsal dopis Marciho, vložil ho dovnitř a ještě nakonec Barešův dopis, který umístil do Kircherovy pozůstalosti?



Věřím tomu, že VM je pravý. Můžeme sice vznést pochyby o správném určení doby vzniku, ale dnes většina badatelů i toto přijala jako daný fakt.
Myslím, že celá tato akce má za úkol zpochybnit pravost VM, tak jako se to dělo a děje v případě mnoha podivných artefaktů, které se jaksi nehodí do dané doby. < ( pan Däniken by o tom mohl něco vyprávět!) Mnoho takových předmětů, prostě zmizí v depozitáři nebo zcela, ale to v případě VM nelze - je dobře známý.
VM je příliš podivný a příliš znepokojivý a lidé si s ním už dlouho neví rady. Cesta jak to vyřešit je právě ta, že by byl prohlášen za padělek a tím odsunut do zapomnění.



Ulož tuto stránku   
Vytiskni tuto stránku