Autor : ©Jan B. Hurych
Název : NATURÁLNÍ BLBIZMUS.


Čím to je, že dokážeme poslat člověka na měsíc a nedokážeme přesvědčit lidí, že pití vodrážkového čaje jim nevyléčí rakovinu?

NATURÁLNÍ BLBIZMUS.


Je to proto, že vodrážkový čaj je naturální, přírodní, matka příroda, je jak známo, mocná a už naše babičky používaly vodrážkový čaj. Jen příroda umí vyléčit, teda prý. Nu dobrá, řekněme že umí, ale jistě jen naturální nemoce. V tom případě je ovšem také rakovina naturální, přírodní, jinak řečeno dobrá, ne? A není-li naturální, jak ji vůbec příroda může vyléčit?

Ale nechme téhle hloupé filozofie a sofostiky, která vede jen od blbosti k blbosti. A nejen to, vede i ke smrti, naturální, pochopitelně. Ne, nevysmívám se - dva moji dobří přátelé už umřeli na rakovinu, protože hledali přírodní způsob léčby. Věřili šarlatánům víc, než doktorům. Ještě horší je, že kvůli naturální léčbě odkládali pomoc doktorů a když k nim přišli, bylo už pozdě. Tím netvrdím, že by je doktoři určitě vyléčili, ale kdyby k nim přišli včas, jistě by měli větší šanci.

Přírodu máme všude kolem. A není jen dobrá, je také zlá, někdy až perverzně krutá - a tím nemyslím jen Darwinovu teorii, která je na tom založena, ale i to, co vidíme denně: zátopy, zemětřesení, epidemie a podobně. Přesto převládá názor, že "přírodní" je něco, co je jen pozitivní, kvalitní a užitečné. Dokonce tomu dali barvu - zelenou. Co na tom, že smradlavé močály, hnijící maso a hleny jsou také zelené?

Zelené mozky také vypouštějí do světa strašidelné, přímo globální fámy, protože na lidi platí jen dvě síly: hrabivost a strach. A tak zelení hrabou, protože ti druzí mají strach -strach, který je uměle vyvolaný. |Měli bychom mít spíše strach z důsledku jejich zelených reforem, které ničí naše zemědělství, naše lesy a hlavně tím, že oblbují naši mládež.

Ano, naše děti, dnes oběť oblbování, budou zítra muset žít totálně ve světě strachu a zelené devastace. Krajiny plné větrníků, většinou nepracujících, panelů, které zastiňují naše dobrá pole, kukuřice, která se nebude jít, ale pálit na gazohol. Budou žít ve světě politiků, kteří zeleným podvodníkům nahrávají nebo byli už tak imbecilní, že trpně přihlížejí na to skoro středověké zastrašování hrozbou pekelného globálního oteplování. Jen malá změna: dříve se lidé báli pekelného ohně, teď už i oteplování :-).

Ale ani to nestačilo - vymyslely se odpustky, které údajně vše napraví. Údajně mají tyto pokuty platit firmy, které překročí normy CO2 a peníze přejít do rukou těch, kteří vyprdí CO2 pod normu. Jenže odpustky vydává úřad, který je - pochopitelně - akciovou společností a nedělá to zadarmo. Najdete v tom úřadě mimochodem ty samé, co zastrašují globálním teplem, Shrábnou část pokut a to je jejich odměna . No a velké firmy rády zaplatí pokutu, když mohou vyrábět stejné tuny CO2 dál . Takže CO2 bude pořád stejně, vsaďte se.

A tak nám zelení krysaři, ne z Hameln ale z Bruselu - dnes už jsou to veřejně usvědčení lháři a podvodníci - odvádějí naše děti. Říká se, že strach má velké oči. jenže až ty zelené uši oklamaných na vlastní oči uvidí, kam to vedlo, bude už pozdě . . .Ulož tuto stránku   
Vytiskni tuto stránku