Autor : Jan :B. Hurych
Název : KŘÍŽENKA3©

KŘÍŽENKA3© Jan B. Hurych

O křížence jsem už psal minule zde . Dnes hledáme slova, která všechna začínají s "B" - je jich celkem 29 a jsou sepsána po stranách. Pokud si chcete při luštění ušetřit čas, přečtěte si i NÁVODYpod obrázkem.

BALZAM
BAS
BEAT
BEJK
BELETRIE
BETA
BEZPOCHYBY
BILL
BIOKLIMA
BIOPLYN
BLANKA
BLECHA
BLUZKA
BOB
BOBEK
      BOBINA
BOK
BOL
BOLEK
BOLEN
BOMBA
BOMBY
BOR
BOREC
BOTA
BRANEC
BUDHISTKA
BURZA
BYT


Kříženka se dá řešit nejlépe na papíře: vytiskněte si tuto stránku, viz link dole. Nebo najeďte myší na obrázek a pravým tlačítkem obrázek uložíte nebo přímo vytisknete. V obrázku jsem označil jedno vyřešené slovo rámečkem, ale můžete si vyhledaná slova označit i jinak: tužkou, přetřít fixem nebo jen přeškrtnout (některá slova ale možná používají i jedno společné písmeno, pozor!). Osobně používám čtyři fixy různé barvy, je to přehlednější, podobně jako v řešení.
Řešení je zdeNÁVODY: Minule jsem se už zmínil o jednoduchých metodách řešení, jako je hledání dalšího písmene ve čtverci kolem vybraného písmene. Dnes oceníme, že to vybrané nemusí být zrovna to začáteční od daného slova (tj. B, je jich tu ovšem moc :-), ale třeba to, které se vyskytuje v českém jazyce méněkrát (protože se také lépe hledá a neplete :-).


Dnes proto přikládám českou tabulku četnosti písmen (podle Mensy), kde sudé sloupce obsahují procenta výskytu. Čísla jsem zaokrouhlil, ale slova s čárkovanými a háčkovanými písmeny jsem nepoužil - už jsem tu psal, že se slovům s takovými písmeny vyhýbám. Kříženka© by pak byla moc jednoduchá, ta písmena se totiž vyskytují daleko méně a proto jsou moc nápadná :-). A ještě jedna věc: čeština používá "ch" jako jedno písmeno, já jako dvě (opět by to jinak bylo moc nápadné a navíc se písmeno "ch" vyskytuje jen v 1,17 % slov.). Mensa udělala pro "ch" statistiku extra, já ch nemám, ale tabulku to ovlivní jen nepatrně, ale ovšem i statistiku pro "c" a "h" (také nepatrně, pořadí v mé tabulce to nezmění).Jak s tou tabulkou zacházet? Najdeme si první písmeno našeho slova. Pokud není v prvním sloupci (dnešní B neuvažujte, těch je tam naopak moc :-), hledáme jiné písmeno daného slova, které se v prvním sloupci vyskytuje (není-li tam žádné, v nejhorším případě teda to, které se vyskytuje v tom druhém) a to pak hledáme v zadané křížence. Když ho tam najdeme, zjišťujeme hned i písmeno před a za ním, zda souhlasí s daným slovem (viz popis v minulé křížence). Najdeme-li všechna tři písmena, zkontrolujeme hned celé slovo a to v daném směru oněch tří nalezených písmen. Většinou je už to to pravé a také ho hned označíme.

Zdá se to složité? Nu ta čísla v tabulce jsou jen pro informaci, nemusíte to přesně počítat a pochopitelně si sami můžete vybrat, co chcete. Mně osobně tento způsob ušetří až 60 procent času ( kontroluje se jen daleko méně možností).

Na druhé straně v křížence nikdy nebude stejná frekvence písmen jako v běžné řeči - například dnes je tam písmeno B značně víckrát, než podle tabulky :-). O to více vám tato metoda zrovna dnes ušetří hodně času.Jiná metoda je založena na vizuálním efektu: některá písmena jsou totiž lehce rozpoznatelná. Nejlépe se najde písmeno I (a také O, ovšem to se v češtině vyskytuje nejvíce. to by vám nepomohlo (viz tabulka). Také písmeno V jde dobře vidět, , Y, H či T. Další písmena s více čarami či obloučky se ale pletou nebo se naopak zdají skoro "neviditelná". Kombinace této a metody a té výše je asi nejlepší.

Co se týká pozice slova ve čtverci kříženky, nezapomínejte i na okrajové sloupce a řádky, Podobně pro ztížení hledání autoři zadávají většinu slov v obráceném pořadí nebo na diagonálách (a hlavně v obráceném sledu písmen, ta slova jsou nejtěžší k hledání). U mé metody tomu tak není - ta tři písmena musíte stejně hledat ve všech 4 směrech, a navíc dopředu i dozadu.

To asi pro dnešek asi stačí.
A teď novinka: našel jsem na netu dva programy pro tablet, nazvané "WordSearch", je to prostá verze tohoto puzzlu, ale oba programy používají jen anglická slova a zadání jsou sebrána buhví odkud - není to t eda sestaveno podle mého algoritmu na procvičení paměti a postřehu. Hodí se spíše pro běžné použití v tramvaji či u zubaře, ale rozhodně to procvičí alespoň zrakové vnímání.


Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku