Autor : Jan :B. Hurych
Název : STANY3 ©


STANY3 © Jan B. Hurych
Novinka:Tyto hry lze luštit přímo na obrazovce


Jedná se zde o logickou hádanku, kterou jsem nazval STANY. Hra je známá pod názvem "trees - stromy", ale kdo ji vymyslel, to se už dnes neví. Pozn. Pro zobrazení úloh jsem použil program ze stránky www.chiark.greenend.org.uk a subrutina pro pohyb obrázků je z www.hscripts.com, za což jim zde oběma také děkuji.

A teď pravidla a příklad:

Na palouku, kde chce náš oddíl stanovat, je několk stromů, viz obrázek "ZADÁNÍ ". Majitel nám dal povolení ke stanování jen pokud splníme tyto podmínky:

1) Stromy jsou předem zadané a potřebujete k nim přiřadit stany. Může tam být jen tolik stanů (zde trojúhelníků) kolik je stromů.
2) Ke každému stromu lze přiřadit jeden určitý stan, ale jen tak, že je umístěn v sousedním čteverečlu u stromu (tj. horizonálně či vertikálně, ale ne jen rohem).
3) Stromy, jak je vidět ze zadání, se dotýkat mohou, ale to nás nezajímá. Stany se ale nesmí navzájem dotýkat ani jednou stranou čtverce, ani diagonálně.
4) Počet stanů pro každý řádek je určen číslem vpravo, pro každý sloupec pak číslem dole.
Řešení jednoho příkladu ( ZADÁNÍ) je hned vedle na obrázku ŘEŠENÍ.

   


A dnes tedy zase tři úlohy.
Řešit je můžete přímo zde na obrazovce, za použití myši: najedete s ní na ikonu stanu pod úlohami, zmáčknete myš, odtáhnete stan na patřičné místo a opět pustíte tlačítko. Stan už tam zůstane, ale můžete jej také přestěhovat podobným způsobem zase jinam, pokud zjistíte, že je špatně. Ikony můžete použít na kteroukoliv úlohu. Řešení si můžete uložít pomocí tlačítka PrtScr na klipboard a odtamtud pomocí COPY do grafického editoru. Přejdete-li totiž na jinou stránku, ikony se ovšem zase postaví do původní polohy - ale za to mu nemůžeme :-).


Úloha1, 2 a 3(níže).


    


drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script
drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script
drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image scriptŘEŠENÍ je zde