Autor : Jan :B. Hurych
Název : STANY2 ©


STANY2 © Jan B. Hurych
Novinka:Tyto hry lze luštit přímo na obrazovce
Pozn. Pro zobrazení úloh jsem použil program ze stránky www.chiark.greenend.org.uk a subrutina pro pohyb obrázků je z www.hscripts.com, za což jim zde oběma také děkuji.


Jedná se zde o logickou hádanku, kterou jsem nazval STANY. Hra je to známá pod názvem "trees" = stromy, ale kdo ji vymyslel, ze už dnes neví.
A teď pravidla:

Na palouku, kde chce náš oddíl stanovat, je několik stromů, viz obrázek "ZADÁNÍ ". Majitel nám dal povolení ke stanování jen pokud splníme tyto podmínky:

1) Stromy jsou předem zadané a potřebujete k nim přiřadit stany. Může tam být jen tolik stanů (zde trojůhelníků) kolik je stromů.
2) Ke každému stromu lze přiřadit jeden určitý stan, ale jen tak, že je umístěn v sousedním čteverečlu u stromu (tj. horizonálně či vertikálně, ale ne jen rohem).
3) Stromy, jak je vidět ze zadání, se dotýkat mohou, ale to nás nezajímá. Stany se ale nesmí navzájem dotýkat ani jednou stranou čtverce, ani diagonálně.
4) Počet stanů pro každý řádek je určen v obrázku číslem vpravo, pro každý sloupec pak číslem dole

A teď příklad na ukázku: řešení příkladu ZADÁNÍ je hned vedle na obrázku ŘEŠENÍ.

   
A dnes tedy tři nové úlohy.
Řešit je můžete přímo zde na obrazovce, za použití myši: najedete s ní na ikonu stanu pod úlohami, zmáčknete myš, odtáhnete stan na pařičné místo a opět pustíte tlačítko. Stan už tam zůstane, ale můžete jej také přestěhovat podobným způsobem zase jinam, pokud zjistíte, že je špatně.
Ikony můžete použít na kteroukoliv úlohu. Řešení si můžete uložít pomocí tlačítka PrtScr na klipboard a odtamtud pomocí COPY do grafického editoru. Přejdete-li totiž na jinou stránku, ikony se ovšem zase postaví do původní polohy - ale za to my nemůžeme :-).


Úlohy 1, 2 a 3(níže).


    


drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script
drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script
drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script


ŘEŠENÍ všech tří úloh je zde