Autor : Jan :B. Hurych
Název : STANY1 ©


STANY1 © Jan B. Hurych
Novinka: lze luštit přímo na obrazovce


V posledním čísle jsme skončili s křížekami a začínám zde něco jiného. Jedná se zde o logickou hádanku, kterou jsem nazval STANY. Hra je to známá pod názvem "stromy", ale kdo ji vymyslel, ze už dnes neví. Pozn. Pro zobrazení úloh jsem použil program ze stránky www.chiark.greenend.org.uk a subrutina pro pohyb obrázků je z www.hscripts.com, za což jim zde oběma také děkuji.

A teď zadání:

Na palouku, kde chce náš oddíl stanovat, je několk stromů, viz obrázek "ZADÁNÍ ". Majitel nám dal povolení ke stanování jen pokud splníme tyto podmínky:

1) Může tam být jen tolik stanů (zde trj§jleníků) kolik je stromů
2) Ke každému stromu lze přiřadit jeden určitý stan, ale jen tak, že je v sousedním čteverečlu u stromu (tj. horizonálně či vertikálně, ale ne rohem).
3) Stromy, jak je vidno ze zadání, se dotákat mohou, ale to nás nezajímá. Stany se ale nesmí navzájem dotýkat ani jednou stranou čtverce, ani diagonálně.
4) Počet stanů pro každý řádek je určen číslem vpravo, pro každý sloupec pak číselem dole.
Řešení je na obrázku ŘEŠENÍ hned vedle ZADÁNÍ.

   
A tady máte hned dvě neřešené úlohy.
Řešit je můžete přímo zde na obrazovce, za použití myši: najedete s ní na ikonu stanu pod úlohami, zmáčknete myš, odtáhnete stan na pařičné místo a opět pustíte tlačítko. Stan už tam zůstane, ale můžete jej také přestěhovat podobným způsobem zase jinam. Ikony můžete použít na první či druhou úlohu.Řešení si můžete uložít pomocí tlačítka PrtScr na klipboard a odtamtud pomocí COPY do grafického editoru. Přejdete-li totiž na jinou stránku, ikony se ovšem zase postaví do původní polohy.


Úloha1 a Úloha2.


    


drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script
drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script drag-and-drop image script

ŘEŠENÍ je zde