Autor : Jan :B. Hurych
Název : SHRNUTÍ TAKTIK

SHRNUTÍ TAKTIK ( pro Kříženky©) Jan B. HurychToto je poslední návod - a také je Kříženka6 ta poslední, nejen v letošním roce, ale vůbec (na příští rok vymyslím zase nco jinéh)o. Na mnohé způsoby jste jistě přišli sami, protože tato hra procvičuje nejen paměť, ale i postřeh a představivost, zvláště tam, kde hledáte cestu, jak to řešit nejen systematicky i jinak.

Tak tedy moje zkušenost mě poučila používat několk method najednou, ovšem v jistém pořadí:

1) především si rozdělím čtverec svislými čarami ( řekněme černě) pro každé tři slopce - víc okem naráz nepžehlédnu. Vhodně mi to rozdělí celé pole a hledám v každém poli svisle shora dolů a sloupce beru zleva napravo. A hledám určité písmeno či dvoj- nebo trojskupinu v daném slově, co hledám. Zde jde o proces, abych některé písmeno nevynechal a mohl postupovat dál systematicky
2) Ve čtverci si osvětlím všechna písmena "O". Proč? Nu ty se nejlépe poznají a není jich zase tak moc. Pochopitleně si můžete zvolit jiné, ale jen jedno, abyste moc čtverec nepočmárali.
3) Tou samou barvou pak osvětlím i slova v seznamu, které obsahuj "O" nu a ty pak ve čtverci hledám nejdřív. Slovo, které najdu, vyškrtnu v seznamu celé. Tenhůe začátek mi pomůže slovat rychle analdí mě do dalšího, haha.
4) Většinou nenní v křízence víc slov s "O" než asi třetina, například v poslední křížence není žádné, tam bych asi volil písmeno "I" nebo "E", protože je jich nejméně.
5) Pak si jen tak vizuálně - nejprve horzionálně - projedu čtverec, zda nenarazím na nějaké "čitelné" slovo a když ano, překontroluji seznam, zda se tam vysjytuje. Většinou toho moc není, tak to opakuji jetě pro svislá slova a diagonály. Je to rychlé, ale není to metoda,z ase jen zkratka (už se vám stalo, že jste dlouho hledali nějaké slovo a našli jste, že bylo docela normálně napsáno horizontálně a normálním pořadí zleva doprava? |Asi jste ho neviděli, protože bylo pořád na očích :-). Tak tahle zkratka by vám ušetřila to trápaní :-)
6) Pak hledám slova v seznamu, většinou v pořadí, tak jak jsou napsána, ale nezačínám hledat první písmeno. Vyberu ve slově to, které odhadnu jako méně časté (abyhc nemusel dlouho hledat). Většinou hned hledám trojpísmeno s tímhle písmenem uprostřed. Podle statistiky jsem přišekl na to, že když najdete to trojpísmeno, už jste z 90 procent i našli celé slovo :-).
7) Když nemohu slovo najít, zkusím jiné písmena či jinou skpinu tří písmen, např ve slově "novinka" třeba vin nebo ink či zase ovi a podobně.
8) Když ani to nejde, buď přejdu na jiné slovo, nebo si odpočinu. Je zajímavé, že po nějaké době vám to slovo samo nějak skočí do oka, jako kdyby s vámi projevilo soucit :_).
9) Najdu-li náhodou jiné slovo, hned si ho zakreslím a zkontroluji se seznamem. Asi to nebude náhoda :-), ale i to se stává.
10) Ke konci hry zbývají některé delší řady - horizontální, vertikální nebo diagonální - ještě volné. Ty pak zkouším nejříve. ne podle uvedeného pořadí, které stejně bývá abecední.
11) Nikdy se nedívám předem na řešení, to člověka romazlí a není to sportovní. A nikdy si nemyslím, že tam mají chybu. Vyřešil jsem kolem stovky Kříženek, ale ani jendu chybu jsem dosud nenašel - jako na potvoru :-).

Poznámak: pro tablety existuje mnoho programů a Kžížovky tam jsou prefabrikované, ne tedy sestavené s pedagogockým ůmyslem, jako ty moje. Většinou jsou také jen v angličtiěn, ale protože vám v seznamu napíší, jak se ta slova píší, nemusíte znát vůbec anglicky :-). Najít ta slova ale musíte už sami. Takže Good Luck a pro ty české: Mnoho zdaru!


Ulož tuto stránku     Vytiskni tuto stránku