Autor : ©J.B.Hurych
ROK VE ZNAMENÍ OPICE (díl 1.)8.února se začal čínský nový rok, tentokrát ve znamení opice. Astrologický kalenář tvrdí, že tento rok nám přinese to, co je u opice dobře známo - abych teda citoval denní tisk, má to být "dynamika, vzrušení, inteligence a všestrannost". Mám- li soudit podle roku minulého, tj. roku kozy, "klidné a obětavé " ( který nám přinesl všecko, jen ne ten klid a obětavost) , bude tento rok 2016 - abyh úarafrázoval - spíš rokem "dynamitu, nerváků, chytračení a všestranné blbosti". . .

ROK VE ZNAMENÍ OPICE (dííl 1.)

Pokud vím, opice byla vždy naopak spojována s bezhlavým opičením, bezmyšlenkovitým přejímáním chování lidí a opakováním růných triků k pobavení publika. Nuže to vše jsme měli už vloni, až na to pobavení. Dokonce se dá říct, že při příští návštěvě Maranů mohou tito podle nás natočit nový díl "Planety opic" :-).

Normální člověk by si řekl, že lidstvo za minulých tisíc let přece někam dospělo - ano, ale kam? Zatímco jedni pořád přešlapují na místě podle svých dogmat, jiní vymýšlejí dogmata nová. Jak? Stačí si vymyslet jméno a už to jede. Tak například různé nalepky jako jsou "fobie". No prosím, ale fobie jenom znamená "mít strach". Dnes se to používá jako nadávka. Ale proč? Pravda, ústava nám nezaručuje právo na strach, ale zároveň ho ještě neodsuzuje. Na druhé straně se neodsuzuje bát se dinosaurů, snad proto, že ti už totiž vymřeli.

Četl jsem kdysi o bláznivé teorii, dnes už přímo i nepřímo aplikované, totiž že oběti vlastně přitahují násilí a tudíž jsou si tím samy vinny. Je to nejen názor preverzní, ale navíc nelogický. Vsadím se, že kdybych takovému teoretikovi vrazil pořádnou facku újen ze srandy), jistě by se mi neomluvil a neřekl : "Ano, byla to moje vina. Už to víckrát neudělám." Terorista by mu pak vrazil ještě jednu, protože, jak známo - ten nedělá rozdíl mezi volem a "dobrým volem" :-).

Naneštěstí tuto teorii zastávají nejen lidé pomatení, ale i teroristé. Ne, že by tomu věřili, ale protože se jim to hodí. A tak jednou ty duše "osvícené slepotou" budou asi brzo obhajovat i práva teroristů - pokud jim teda ti teroristé ještě nechají ty jejich nebohé hlavy na ramenou.

¨ Ano, naše kultura je několk tisíc let stará a lidé pro ni kdysi i umírali, jen abychom mohli spolu žili s ostatními jako sousedi, prostě jako lidé. Dnes už se říká "kultura" skoro všemu; to jen prostý člověk ještě rozezná, co je kultura a co ne. Kdysi jsem - celkem zjednodušeně - tvrdil, že lidé se od zvířat liší hlavně kulturou a válkami. Je to ovšem ještě víc komplikované" zatímco z jedné opice se vyvinuj celkem mírumilovný člověk, z jiné pošel nenapravitelný agresor. A tak tu máme tu kulturu a ty války.

Jistě také znáte ono sousoší "Tři opice", z nichž jedna si zakrývá uši, druhá ústa a třetí oči - svými gesty totiž říkají „nic neslyším , nic nevidím , nic neřeknu“. Nuže už vloni k nim přibyla čtvrtá, držící se za hlavu, ve smyslu "nic nemyslím". Kéž by se tento rok změnil z Roku Opice na Rok Člověka a ne na Rok Agresora . . .Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku