Autor : ©J.B.Hurych
Název : WAPOOSWAYAN
Poznámka: Toto je pohádka, kterou jsem původně napsal ve stylu povídaček mých přátel z indiánského národa Cree v Saskatchewanu. Později jsem ji přeložil i do češtiny a tady je.WAPOOSWAYAN

Na jezeře Waskesiu kdysi žil starý mahkeses (lišák). Neměl mnoho příbuzných a jeho stará owekimakuna (žena) umřela předešlou zimu, když ji zastřelil lovec. Jak tak stárnul, ztrácel sice sílu a rychlost, ale ne svůj apetit. Bylo pro něj ovšem stále těžší a těžší něco ulovit a tak se musel uchylovat k různým trikům. Popravdě řečeno, znal vlastně jenom jeden trik a ten byl, že si na sebe navlékl wapooswayan (králičí kůži) a předstíral, že je wapoos (králík). Toto přestrojení většinou pracovalo velice dobře, protože je všeobecně známo, že wapoos není zrovna nejchytřejší zvíře.

Jednou v paskawe-pesim (červen) uviděl mladého wapoose, jak se pase na trávě. Well, řekl si mahkeses, to bude snadné. Běžel honem domů, sebral svůj wapooswayan a pomalu se přiblížil ke své oběti. "Tanisi nitotem? Jak se máš, příteli?" zeptal se.

"Namoya nantaw - dobře, dobře." řekl důvěřivý králík a zeptal se: "Tanta ochi keya? A odkudpak ty jseš?"
"Já jsem z támhletěch hor, " odpověděl mahkeses, ale jak tak ukazoval na ty kopce, jeho wapooswayan sklouzl a ukázala se jeho pravá kůže.
Překvapený králík se ho zeptal ve vší nevinnosti: "Pročpak tu shazuješ kůži, bratře? Teďka vypadáš jako kdybys byl mahkeses!"
A mahkeses odpověděl vychytrale: "To je nová móda, ty hloupý! To se teďka nosí ve městě. Kde jsi se toulal poslední dobou, že to nevíš, ty kulišáku?"

Ale králík začal být podezíravý a řekl: "Možná, že ty nejseš vůbec žádný wapoos, ale mahkeses převlečený za wapoose! Slyšel jsem, že jeden mahekun (vlk) se převlékl za kohkomimaw (babička), aby vystrašil Červenou Karkulku!"
"Ale on jí nechtěl vystrašit!" vysvětloval mu mahkeses. "On tu iskwesis (děvčátko) chtěl přece sežrat! Cožpak ty vůbec nečteš pohádky?"
"Ale proč by chtěl mahekun jíst iskwesis, když mu chutná wapoos?" divil se malý wapoos a zeptal se: "A co ty, bratře? Ki moowaw wapoos che? Ty jíš králíky?"

Starý mahkeses potřásl hlavou: "Namoya, ni moowaw wapoos!" ("Ale kdeže, králíky nejím.")
Wapoos se uklidnil: "A co teda mahkeses jí?"
"Mahkeses je vegetarián. On jí trávu, koukej!" řekl mahkeses, utrhl chomáč trávy a začal jí žvýkat. A aby to bylo ještě víc přesvědčivé, roztáhl hubu do širokého, přátelského úsměvu.

To ovšem byla veliká, převeliká chyba. Jak se usmál, mahkeses vycenil své zuby, které, jak dobře víme, nevypadají vůbec jako zuby wapoose. Dokonce i hloupý wapoos poznal, že se v nich skrývá nebezpečí a rychle utekl pryč.

Což jenom dokazuje, že nikdy nemůžeš být příliš chytrý a že i kulišák je někdy chytřejší než lišák.Ulož tuto stránku    Vytiskni tuto stránku